Aptech Java 1 Practical Exam

Chú ý:
– Đặt tên file của Câu 1 là: DigitalClock.java
– Đặt tên file của Câu 2 là: Calculator.java

Question 1: [15]

Tạo một ứng dụng có chức năng giống như một đồng hồ báo thức đơn giản.

 • Ứng dụng sẽ form hiển thị chính như sau:
  The Clock

  The Clock

  Yêu cầu:
  – Định dạng ngày tháng phải hiển thị đúng như trong hình minh họa, thời gian của đồng hồ phải nhảy theo đúng thời gian thực.
  – Khi người dùng click vào nút Exit, chương trình sẽ hiển thị thông báo hỏi người dùng có thật sự muốn tắt chương trình hay không?

 • Khi người dùng click vào nút Set Alarm chương trình sẽ hiển thị 1 dialog như sau:
  Set Alarm

  Set Alarm

  Yêu cầu:
  – Người dùng có thể nhập ngày tháng năm ( định dạng mm/dd/yyyy), thời gian (ví dụ 09:20:40 AM) và lời nhắn.
  – Khi click vào nút Cancel, chương trình sẽ tắt form Set Alarm và trở về form chính.
  – Khi click vào nút Set Alarm, chương trình sẽ ghi nhớ toàn bộ những gì người dùng đã nhập và tắt form này. Khi đến mốc thời gian người dùng đã đặt thì sẽ hiển thị thông báo như sau:
  Ví dụ người dùng đã nhập lời nhắn là “Hello hello!!

  Alert Message

  Alert Message

 • Không yêu cầu kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu người dùng nhập. Tuy nhiên nếu bạn kiểm tra thì càng tốt.

Question 2: [10]
Tạo chương trình có chức năng giống như một máy tính điện tử với giao diện như sau:

Calculator form

Calculator form


Source: Aptech_Java_1_PExam.zip

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s