Bài tập ASP.Net căn bản

 1. Thiết kế 1 trang asp.net có tên ServerDate.aspx với yêu cầu như sau:

  – 01 label có id là lblServerDate.
  – 01 button có id btnGetServerDate và text là Get.
  – Khi click vào nút Get thì lblServerDate sẽ hiển thị thời gian hiện tại của server.
 2. Thiết kế 1 trang asp.net có tên SayHello.aspx với yêu cầu như sau:


  Hình 1: Người dùng load trang lần đâu


  Hình 2: Sau khi click nút Submit

  – 01 label có id là lblHelloText, 01 textbox có id là txtName, 01 button có id là btnSubmit (Xem hình minh họa).
  – Khi người dùng load trang lần đầu thì lblHelloText hiển thị nội dung là: It’s now: [thời gian của server].
  – Khi người dùng nhập tên vào txtName và click vào btnSubmit thì lblHelloText sẽ hiển thị nội dung: Hello [Nội dung textbox]! Happy codding!.

 3. Phát triển ý 2, kiểm tra xem người dùng đã nhập tên chưa, nếu chưa nhập thì thông báo yêu cầu nhập tên.
  Gợi ý: Sử dụng RequiredFieldValidator
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s